MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Triduum MM - červen 2019

28. - 30. června 2019

Doporučené texty k triduu:
Jan 17,14-23
Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 17,11-18
Žalm 92,2-6 (číslování Žalmů dle Českého ekumenického překladu)

 

Boskovice, kostel sv. Jakuba: V pátek od 17:30, v 18:00 mše svatá a po ní pokračování v modlitbách; v sobotu od 17:00 a v 18:00 mše svatá; v neděli od 9.00 mše svatá a v 10:00 modlitba tridua.

Brno (na Křenové), kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: V pátek, sobotu i neděli začátek v 17:30 h, vždy po triduu následuje mše svatá v 18:30.

Hranice na Moravě, kostel Stětí Sv. Jana Křtitele: V pátek a v sobotu po mši svaté v 18:30. V neděli triduum pokračuje při Primiční mši svaté v 15 hodin v Lipníku nad Bečvou.

Němčičky u Břeclavi, Kostel Navštívení Panny Marie: V pátek v 19:00 Křížová cesta, v sobotu v 6:00 ráno modlitby, v neděli v 15:00 adorace.

Nový Jičín, farní chrám Nanebevzetí Panny Marie: V pátek před mší sv. v 16:30, v sobotu po mši sv. v 7:20, v neděli po mší sv. v 8:30.

Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha: V pátek v 16:00 hod., v sobotu po ranní mši sv., která začíná v 8:15 hod., v neděli v 17:00 hod.

Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské náměstí): Po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15), v sobotu od 9:00 a v neděli po večerní bohoslužbě (odhadem v 19:15).

Praha-Lhotka, kostel P. Marie Královny míru: V pátek a v neděli adorace od 17:00, v sobotu adorace od 18:00.

Strakonice: V pátek v 18:10 u sv. Prokopa, v sobotu v 18:30 u sv. Markéty a v neděli v 10:30 u sv. Markéty, vždy po mši svaté.

Tábor-Klokoty: V pátek v 15:45 v „zasedačce u Betléma“, po mši svaté se můžeme připojit k Večeru chval nebo venkovní křížové cestě. V sobotu v 15:45 v „zasedačce u Betléma“, připojíme se k Malé pouti v Klokotech. V neděli v 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech .

Tišnov, kostel sv. Václava: V pátek adorace v 18:00, následuje mše sv. v 19:00; v sobotu adorace v 7:45, následuje mše sv. v 8:45; v neděli adorace v 18:00.

Zlíchov, kostel sv. Filipa a Jakuba: V pátek od 15:00 tichá adorace, v 18:00 následuje mše svatá a v 19:00 společná modlitba na faře (vede p. Martin Chleborád); v sobotu v 9:30 mše svatá a poté na faře společná modlitba a Korunka k Božímu milosrdenství; v neděli v 10:15 společná mše svatá.

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti