MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

Bystřice pod Hostýnem, kostel sv. Jiljí
jednotlivé farnosti
Lochotínský palác, Karlovarská 61, Plzeň

Úvodní stránka

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Neboj se

 

Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě, jsem otevřela Bibli náhodně na verši z Jeremiáše 31, 16:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území.“Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.…

Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky

Bůh Vám žehnej.

S láskou k Ježíši

Veronica Williams

zakladatelka hnutí Modlitby matek z komunity Solace v Anglii

Pokud se chcete na něco zeptat,  ozvěte se.