MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Neboj se

 

Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě, jsem otevřela Bibli náhodně na verši z Jeremiáše 31, 16:

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území.“Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.…

Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky

Bůh Vám žehnej.

S láskou k Ježíši

Veronica Williams

zakladatelka hnutí Modlitby matek z komunity Solace v Anglii

Pokud se chcete na něco zeptat,  ozvěte se.