MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly. Nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Toto vnuknutí dostala ve stejném čase nejenom naše zakladatelka Veronika, ale i bývalá koordinátorka MM v ČR Růženka z Brna. Začaly jsme vlastně „na zelené louce.“ Věřily jsme, že nás Pán vede svým Duchem, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě dopřál.

Termíny konání Tridua MM:

Triduum MM  27. - 29. září 2019 bližší informace najdete zde