MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme:

  • kříž, který nám připomíná, že Ježíš je náš Spasitel
  • Písmo svaté -  nám připomíná, že On je živé Slovo
  • svíčku, která nám připomíná,  že On je Světlo světa
  • malý košík, který má být položen pod křížem; do něho se ukládají jména našich dětí napsaná na lístečcích ve tvaru kruhu.

 

 

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinku.  Budujeme tak vzájemnou důvěru. Učíme se také  milosrdenství vůči bližnímu tak, že se vzájemně nekritizujeme a nehodnotíme. Toto jsou základní zásady hnutí, které se snažíme dodržovat.

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu.

Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek.

Na každém setkání se vždy modlíme všech devět modliteb z modlitební brožurky MM.

Modlíme se modlitby z brožurky, můžeme přidat i spontánní modlitby. Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými  mateřské srdce promlouvá k Otci.