MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Jak se správně připravit?

Stále víc si uvědomujeme, že příprava na Triduum je důležitá, ale vůbec ne taková, k jaké by nás naše lidská přirozenost vedla. Není důležité důkladně si připravit bod po bodu modlitební program jednotlivých dnů. Úplně stačí orientační kostra, kterou Duch Svatý naplní na setkání tak, jak sám bude chtít. Od začátku MM nás Veronika nabádala, abychom se na setkání připravovaly jen modlitbou.

Důležité je, aby se ty dvě matky (může jich být víc), které modlitbu povedou, setkaly několik dnů předem a modlily se spolu za Slovo od Pána, za symboly a vůbec za celý čas vedení modlitby, které je čeká, zrovna tak jako za všechny lidi, kteří se tridua zúčastní.

Nebojme se předstoupit v modlitbě před našeho Pána takové, jaké jsme.  Nejisté, křehké a hříšné. Očekávejme, že konat bude On a dá nám poznat, co je pro probíhající Triduum důležité. Nebojme se vstoupit na tuto nejistou půdu, do neznáma, kde nemáme všechno pod kontrolou a můžeme skutečně jen s důvěrou prosit, čekat a věřit.

Toto je pravá příprava: dát se k dispozici, otevřít srdce, a to nejen po dobu této modlitby, ale po celé dny před triduem. Chodit s otevřenýma očima a vnímat, co nám náš Pán ukáže a jak nás povede.
 

Na jakém místě konáme Triduum?

V mnoha farnostech na světě a i u nás se Triduum koná v kostele. Je naší povinností vysvětlit knězi zodpovědnému za naši farnost, co to Triduum je a jak bude probíhat. Když nám dovolí vést tyto modlitby v kostele, poprosíme ho, aby týden před tím  v neděli  pozval na Triduum celou farnost.

Jsou farnosti, kde se matky scházejí na Triduum jen ve svých modlitebních skupinkách. Je dobré, když se spolu několik skupinek sejde a pořádají Triduum společně i v rámci více farností.

Jak dlouho má setkání trvat?

Některé pobožnosti Tridua mohou přesáhnout hodinu, jiné trvají jen pár minut, když se např. maminky, které se nemohou účastnit připojí duchovně na dálku k modlícím se maminkám. Délku necháváme na možnostech a rozhodnutí každé skupinky. Optimálně do 1 hodiny.

Slovo z Písma Svatého na Triduum 

Většinou nám Slovo z Písma na jednotlivé dny pošle Veronika.  Můžete ovšem použít úryvky podle vašeho výběru. Nemusí to být dlouhý text, stačí pár vět.

Jaký symbol?

V přípravných modlitbách prosíme Pána o Slovo a o symbol na konkrétní den Tridua. Právě proto, že modlitby jsou duchovní, je pro nás symbol velmi důležitý. Často pochopíme symbol na jednotlivé dny právě z Božího Slova. Duch Svatý má na každé Triduum pro nás připraveny takové symboly, které sice budeme držet ve svých rukou, ale přes které se nás bude v srdci dotýkat On sám. Na každé Triduum jsou symboly jiné.  Symbol vždy musí vzejít z modlitby. Nemá smysl něco vymýšlet a inscenovat. Pokud vás nenapadne symbol po přečtení urývku z Písma na daný den, raději veďte setkání bez něj.

Jaké jsou povinnosti těch, které vedou jednotlivé dny tridua?

Každý den před začátkem je potřeba krátce říct pro ty, co jsou na Triduu poprvé, co to Triduum je a co jsou Modlitby matek.

Modlitby, které se modlíme každý den Tridua na začátku z knížečky: Modlitba nebo píseň k Duchu Svatému, aby nás vedl, modlitba  za ochranu, modlitba za sjednocení se všemi skupinkami MM na celém světě. Po těchto třech modlitbách je na vás jak setkání povedete. Dbejte však na to, aby směřovalo k tématu daného dne.

V pátek se soustředíme na vlastní zpytování svědomí a prosíme za odpuštění našich hříchů.

V sobotu před začátkem vyzveme všechny ty, které nebyly přítomné v pátek, aby chvilkou ticha litovaly svých hříchů. Teprve potom začneme druhý den Tridua, tedy odporošováním vin za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Zároveň prosíme za jejich obrácení.

V neděli před začátkem poprosíme všechny, kteří nebyli přítomni v pátek, aby ve chvilce ticha litovali svých hříchů, a potom znovu ty, kteří se nezúčastnili v sobotu, aby rovněž ve chvíli ticha odpustili těm lidem, kterým  dosud neodpustili. Po té začneme poslední den Tridua, den radosti a chval. Je možné vyzvat zúčastněné, aby přišli dopředu a vydali krátké svědectví o radosti života s Pánem.  Je milé, když neděli zakončíme malým občerstvením pro všechny, kteří přijdou. Nebojme se vzít s sebou zvláště na nedělní Triduum i děti.

Milé matky, prosme o pokoru, jednoduchost a bázeň před Pánem k této službě, ke které jsme pozvány. On vidí až na dno našeho srdce, už zdaleka vnímá naše myšlenky a pozná naše úmysly. Nezáleží na tom, co řeknou lidé, důležité je, abychom se nechaly vést Duchem Svatým a naslouchaly těm, kteří nám v zodpovědnosti před Bohem pomáhají.

Máme velkou radost, že spolu s námi v některých farnostech začali Triduum připravovat i otcové z MO a děti z DV.