MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Modlitba odevzdání při ukládání jmen do košíčku

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.

Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť, když jsou v těžkostech.

Vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.

Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí.

Jsi s námi, když se smějeme a pláčeš s námi v bolestech.
Prosíme tě, dej nám milosti,které potřebujeme, abychom naplnili záměr,
který máš s naším životem a splnily své povinnosti v rodinách.

Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.

Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na naše prosby.
Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše děti a že nás povzbuzuješ,
abycom ti odevzdaly své problémy.