MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Modlitba odevzdání při vkládání jmen do košíčku

Pane Ježíši, přicházíme před tebe jako matky.
Prosíme, abys žehnal našim dětem
a všem dětem na celém světě.

Děkujeme ti za naše děti,
jsou pro nás drahocenným darem.
Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat,
zvlášť když jsou v těžkostech.

Vždyť žijí v sužovaném světě,
ve světě, který tě vždy neuznává,
ve světě, kde se někdy mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.
Pane, pomoz jim, aby byly silné.

Pomoz nám poznat,
že jsi stále s námi,
že s námi sdílíš radost i bolest.
Jsi s námi, když se smějeme,
a pláčeš s námi v bolestech.