MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti

Triduum MM - září 2019

27. - 29. září 2019

Doporučené texty k triduu:
Marek 5,25-34
Jeremiáš 24,1-7
Lukáš 1,46-55

 

Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně; v pátek je začátek v 18:40 (po večerní mši sv., která začíná v 18:00), v sobotu je začátek v 16:30 a v neděli také v 16:30 a poté se koná mše svatá.

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti