MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
Brno
jednotlivé farnosti

Triduum MM - březen 2018

Doporučené texty k triduu:

pátek: Izaijáš 30, 18
sobota: 1. Paralip. 16, 11 - 14
neděle: Žalm 106, 1 - 3

.

Farnosti, kde se koná Triduum MM:

Brno - farnost na Křenové v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie.

V pátek, sobotu i neděli vždy v 17:30 h, po Triduu následuje mše svatá v 18:30 h.

Na místo se dostanete z Hlavního nádraží tramvají č. 8, vystoupíte na zastávce Vlhká

Klokoty - v pátek 23. 3. v 15.45 h v Emauzích (poutní dům),po mši sv. se můžeme účastnit pátečního výstavu Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele,  v sobotu 24. 3. v 15.45 h v Emauzích, po mši svaté krátká adorace v kostele, v neděli 25. 3. v 15 h adorace v kostele

Otrokovice - v kostele sv. Vojtěcha, v pátek v 17.00 hod., v sobotu po ranní mši svaté, která začíná v 7.30 hod., v neděli po ranní mši svaté, která začíná v 7.30 hod.

Štípa u Zlína   -  v kapli sv. Eliáše u sester karmelitek v časech v pátek 19 hod.,v sobotu v 8:15, v neděli v 17 hod.

Šternberk  - v pátek na Křížové chodbě kostela Zvěstování Panny Marie v 17.15 h, v  sobotu v kapli sv. Leopolda v 17.30 h, v neděli  v 15.00 vede Křížovou cestu otec Dariusz. Následně v kostele Zvěstování Panny Marie připojíme naše chvály.

Tišnov  - chrám Sv. Václava: v pátek 23. 3. adorace po večerní mši sv., která začíná v 18.00, v sobotu 24. 3. adorace v 19:00, v neděli 25. 3. adorace v 18:00.

Třebíč- pátek 23.3. 2018 kostel Proměnění Páně Třebíč Jejkov mše sv. v 18hod, po mši svaté modlitby   tridua /kol.19hod./
sobota 24.3.2018 v bazilice P. Marie a sv. Prokopa v 8.00hod mše sv. a potom kol.8.45hod modlitby tridua, neděle 25.3.2018 kostel Proměnění Páně Jejkov mše v 9.00hod  a potom kolem 10.15 modlitby tridua a agapé

Uherské Hradiště - adorace NSO v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie vždy po večerní mši svaté

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti