MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Novinky

Nejbližší akce

jednotlivé farnosti
jednotlivé farnosti

Triduum MM - březen 2019

29. - 31. března 2019

 

Doporučené texty k triduu:
Genesis 11, 1-9
Zjevení 22, 10-15
Skutky apoštolů 17,22-28

 

Strakonice: v pátek v 17:00 u sv. Prokopa, v sobotu v 18:30 u sv. Markéty a v neděli v 10:30 u sv. Markéty, vždy po mši svaté.

Tábor-Klokoty: V pátek 29.3. v 15:45 v "zasedačce u Betléma", po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele. V sobotu 30.3. v 15:45 v "zasedačce u Betléma", po mši svaté krátká adorace v kostele. V neděli 31.3. v 15 zakončení tridua v kostele.
Poznámka: Křížovou cestu - pátek - 22.3.2019 v 16:30 - v kostele Nanebevzetí P. Marie v Klokotech povede společenství MM.

Tišnov, kostel sv. Václava: V pátek 29.3. adorace po večerní mši sv., která začíná v 18:00, v sobotu 30.3. adorace v 8:00, v neděli 31.3. adorace v 18:00.

 

Od
Do
Místo
jednotlivé farnosti