MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry. Po celý rok se tedy každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase (v roce 2003) jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny duchovně spojeny na jednotné úmysly. Toto vnuknutí dostala ve stejném čase nejenom naše zakladatelka Veronica, ale i bývalá koordinátorka Modliteb matek v ČR Růženka z Brna.

Jsme pozvány, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co učinil v našem životě.

Dnes triduum probíhá v mnoha farnostech naší země i po celém světě. Pokud se chcete do organizace tridua pustit, nemusíte se obávat, nejdůležitější je modlitební příprava.

Termíny konání Tridua MM a texty Písma Svatého:

Triduum MM - červen 2021 (25.-27. červen 2021):
  • pátek: Židům 12,4–7,11
  • sobota: Ezechiel 18,19–22
  • neděle: Žalmy 145,5–9
 

Triduum MM - září 2021 (24.-26. září 2021):

  • pátek: 2.Timoteovi 2,22–26
  • sobota: Nehemjáš 1,4–6
  • neděle: Žalmy 150