MODLITBY MATEK
z komunity Solace

Nejbližší akce

Brno
jednotlivé farnosti
Pardubice

Téma duchovní obnovy: „Důstojnost a krása ženy – uzdravení srdce“

Duchovní obnova  s Mary Shaw proběhne pro maminky z MM v Brně v termínu od 27. do 29. dubna 2018

Bližší informace o DO pro MM včetně elektronické přihlášky najdete zde